Τυριά 'Ομηρος

vέα

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. που αφορά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσεως από 01/01/2013 έως 31/12/2013 καθώς και διάφορα άλλα θέματα. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Πρακτικό Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Συμμετοχή στην κορυφαία Εκθεσή Τροφίμων

Συμμετοχή στην κορυφαία Εκθεσή Τροφίμων

Η Βιομηχανία Γάλακτος 'Ομηρος συμμετέχει στην κορυφαία έκθεση τροφίμων στον κόσμο στις 5-9 Οκτωβρίου 2013 στην Κολωνία της Γερμανίας. Δείτε περισσότερα εδώ

Τυροκομικά-'Ομηρος
Φέτα 'Ομηρος