Τυριά 'Ομηρος
Τρίτη, 08 Ιουλίου 2014 13:47

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. που αφορά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσεως από 01/01/2013 έως 31/12/2013 καθώς και διάφορα άλλα θέματα. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Πρακτικό Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015 14:29
Τυροκομικά-'Ομηρος
Φέτα 'Ομηρος