Επικοινωνία

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,
παρακαλώ χρησιμοποιείστε τα παρακάτω
τηλέφωνα ή την φόρμα αποστολής μηνυμάτων.
ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ
42 100 ΜΕΓΑΡΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ε. info@omirosdairies.gr
T. +30 24310 86439
F. +30 24310 86236